Məhsullar haqqında suallar

Qatı və qapalı keçiricilərin fərqi nədir?

2020-09-21

Qatı keçiricilər bir, bir metal parçadan tikilir. Qapalı bir dirijordan daha sərtdir, lakin qapalı bir dirijordan daha sərt və daha az elastikdir. Qatı dirijorların qapalı keçiricilərə nisbətən tez-tez əyilməyə məruz qalması halında qırılma ehtimalı daha yüksəkdir. Qapalı dirijorlar bir neçə dirijor təşkil etmək üçün bir yerə toplanan çoxsaylı kiçik tellərdən hazırlanır. Möhkəm bir dirijordan daha çevikdir, lakin daha az davamlıdır.