Texniki suallar

RoHS nədir?

2020-09-21

RoHS, Avropa Parlamenti və Avropa Birliyi Şurasının, elektrik və elektron avadanlıqlarında (EEE) yaygın olaraq istifadə olunan bəzi təhlükəli maddələrin istifadəsini azaltmağa yönəlmiş bir direktividir. AB qanunvericiliyi təhlükəli maddələrin elektrik və elektron cihazlarda istifadəsini məhdudlaşdırır və istehlakçıların istifadə etdikləri EEE tullantılarını pulsuz geri qaytara biləcəkləri bu cür cihazların toplanmasını və təkrar istifadəsini təşviq edir. Qanunvericilik ayrıca bəzi təhlükəli maddələrin (qurğuşun, civə, kadmiyum kimi ağır metalların və altıbucaqlı xromun və polibromin edilmiş bifenillər (PBB) və ya polibrominli difenil eterlər (PBDE) kimi alov geciktiricilərinin) daha etibarlı alternativlərlə əvəz edilməsini tələb edir.