Texniki suallar

Gərginlik dərəcəsi nədir?

2020-09-21

Kabelin gərginlik dərəcəsi müvafiq kabel standartına və ya spesifikasiyaya uyğun olaraq bir kabel konstruksiyasına davamlı olaraq tətbiq oluna biləcək ən yüksək gərginlikdir.

Kabellər üçün voltaj dərəcəsi göstəriciləri normal olaraq A.C. RMS-də ifadə edilir. (Alternativ cərəyanın orta kvadratı) və rəqəm kimi yazılmışdır Uo / U (Um)

 

Uo = Dünyaya nominal gərginlik fazı

U = Nominal gərginlik fazı faza

Um = Maksimum sistem