Sənaye xəbərləri

Mis Telin üç üstünlüyü

2020-11-06Mis elektrik enerjisi ötürmək və kabel istehsalı üçün əla bir dirijordur. Elektrik və istilik keçiriciliyi yüksək olduğundan elektrik naqillərinin istehsalında istifadə olunur, elektrik enerjisi ötürülməsi zamanı yüksək keçiricilik və aşağı müqavimət vacibdir.


mis alüminiumdan daha yüksək ərimə nöqtəsinə malikdir və qısa qapanmaya qarşı daha sərtdir. Alüminiumla müqayisədə yüksək sıxlığı səbəbindən daha güclü və daha az elastikdir.


Mis telin daha etibarlı və effektiv kabellər istehsalında üç üstünlüyü:
Flexible Metal:


Mis çevik bir metal olduğundan onu qırmadan və zəiflətmədən uzatmaq olar. Bu xüsusiyyət, hər hansı bir metaldan tel çıxarmaq məsələsində vacibdir.
Yüksək İstilik Tolerantlığı:


Mis tel yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin temperaturundakı davamlı dəyişikliyə dözə bilər və onu daha davamlı edir.
Mükəmməl elektrik ötürücüsü:


Mis tellər telin diametri başına daha çox elektrik cərəyanı aça bilər. Bu tellər elektrik cərəyanı digər tellərə nisbətən keçdikdə daha az elektrik yükü istifadə edirlər.